II. Krónikus Belgyógyászati Osztály

Elérhetőség: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Csepeli Weiss Manfréd Telephelye 1211 Budapest, Déli u. 11. „A” épület 2. emelet, „B” épület 3. emelet
Telefon: +36 1 289 6200/1771 mellék
E-mail cím: 2kronikus@delpesikorhaz.hu

Nővérpultok:

 • II. emelet „A” oldal – 1729 mellék
 • III. emelet „B” oldal – 1717 mellék

Ágyszám: 76
Progresszivitási szint: I.

Osztályvezető főorvos:
Dr. Kiss Erika Mártha

Főnővér:

Olexa Katalin

Az „A” részlegen elsősorban idős, multimorbid betegeket látunk el, a „B” részlegen pedig elsősorban palliatív ellátást igénylő daganatos betegeket. Az „A” részleg kimeríti a „geriátriai jellegű ellátás”, a „B” részleg pedig a „hospice jellegű ellátás” kategóriát.

A II. Krónikus Belgyógyászati Osztályon évek óta folyik hospice jellegű ellátás. Kívánatos lenne osztályunk befogadása a hospice ellátásba, a megfelelő finanszírozási következményekkel. Minimumfeltételeink megvannak, a befogadásra vonatkozó dokumentációt már két ízben összeállítottuk, és ezt közöltük is a 30 éves a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház című kiadványunk (Logos Kiadó, 2010) 81-83. oldalán. A daganatos betegek a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház aktív belgyógyászati osztályairól, egyéb aktív osztályairól (neurológia, urológia, sebészet, nőgyógyászat, gégészet), esetenként a  Dél-pesti Centrum-Kórházból kerülnek átvételre, alkalmanként a területről (háziorvosi beutalóval). A hospice ellátást igénylő betegeink terápiája évről-évre bővül.  A Covid-időszakban bekövetkezett változások nyomán a zeneterápiás tevékenység megszűnt, de Mohl Hajnal szakpszichológus erőfeszítései nyomán a meseterápia nem szűnt meg teljesen, hanem át lett mentve az individuális terápiák tárházába.

Műtéti beavatkozások osztályunkon nem fordulnak elő. Megtörténik a sebkezelések során, hogy kisebb beavatkozás szükségessé válik (necrectomia, gennygyülem kiürítése, varratszedés), ezen túl minden beavatkozást a sebészekre bízunk.

Osztályunknak ambuláns tevékenysége is van, ezt a Lipid Ambulancián fejti ki. A Lipid Ambulanciát közel negyed évszázada alapította Dr. Tóth Károly, és kezdetben a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház VI. emeleti II. Belgyógyászati Osztályán, majd a kórház I. emeletén működött, a 17. szobában. Ez utóbbit – ideiglenesen – az akkor még intenzíven tevékenykedő Gasztroenterológiai Osztály rendelkezésére bocsátottuk. Ezt követték a járvánnyal kapcsolatos átalakítások illetve átszervezések, melyek aktuálisan is érvényben vannak. A Lipid Ambulanciának azt a szegmensét, ami Dr. Kiss Erika tevékenységéhez kötődik, és a hivatalos dokumentumokban Lipid- , Belgyógyászati és Onkológiai Palliáció Ambulancia néven szerepel. Amennyiben a hospice fekvőbeteg tevékenység befogadásra kerül, szeretnénk, ha – ezzel párhuzamosan – az Ambulancia hivatalos neve is nagyobb hangsúlyt kapna.  

Minimumfeltételeknek megfelelő, beleértve a hospice ellátást is. Eszközeink:

 • Schiller AT-1 EKG
 • Automata vérnyomásmérők
 • Medline RC-5 oxigenátor
 • Viking betegemelő
 • Dcont Start vércukormérők
 • EKG Mac-PC
 • Laryngoszkópok
 • Higanyos vérnyomásmérő
 • Fülhőmérő és egyéb hőmérők
 • Q-Light lámpa
 • Betegemelő fürdető
 • Defibrillátor
 • Hydrovac motoros szívók
 • Hadeco mini-doppler ES-100 P7

Betegeinket az aktív belgyógyászati osztályokról és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház egyéb aktív osztályairól vesszük át, alkalmanként a területről (háziorvosi beutalóval), illetve ambulanciánkról ( Lipid - , Belgyógyászati és Onkológiai Palliáció Ambulancia). Megjegyzendő, hogy a Covid-járvány hatásaként az utóbbi két kategória jelentősen háttérbe szorult. Teljesen megszűnt a Banai otthonápolást végző Kft háttérintézményeként való működésünk. Időnként – előzetes megbeszélés nyomán – átveszünk területileg hozzánk tartozó betegeket is a Dél-pesti Centrum – Kórház Telephelyeiről.

Dr. Kiss Erika ov. főorvos és Mohl Hajnal pszichológus több előadást tartott különböző hazai intézményekben. Dr. Kiss Erika PhD ( 2015 óta) – aki 2009 óta vezeti az osztályt – az eltelt közel 14 éves időszakban is folyamatosan publikált:

 

 • Kereszt és kőtáblák, Logos Kiadó, Budapest, 2009
 • 30 éves a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Logos Kiadó, Budapest, 2010
 • Nyomkeresők nyomában, Logos Kiadó, Budapest, 2011
 • Laki Ferenc, Logos Kiadó, Budapest, 2012
 • Ha elölről kezdhetnénk, in: Pirula(p), 2012, I. szám
 • Ügyeleti történet, in: MOKK Kongresszus Antológiája, Pytheas Kiadó, 2015
 • Toulouse - Lautrec és a szürke csizma története, in: MOKK Antológiája, Pytheas Kiadó, 2016
 • Exkurzus, avagy egy magyar orvos vallomásai, in: Inácsi Hírmondó, XXIII. évf., 10. szám, 2013

Dr. Kiss Erika orvosi témában tartott belföldi előadásai ( 2015-2018 között): 

 

 • Betegség – gyógyítás – gyógyítók. A Héber Szentírás és napjaink valósága
 • Rassz, faj, populáció, betegség. Az askenáz és szefárd zsidóság örökletes betegségeiről
 • A természettudomány és a hit törékeny hídjai. Tudományosan leírt, de csak a hit felől magyarázható jelenségek

Mohl Hajnal pszichológus tudományos tevékenysége kiemelkedő:

 • 2011 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fiatal orvosok és diplomások fóruma: II. szakmai díj. Előadás címe: A pszichológia jelentősége a krónikus betegellátás gyakorlatában
 • Mohl H. (2014) „Éltek, amíg meg nem haltak” Mese és gyógyítás, avagy a mesés gyógyulás nem mese. Idősekkel a krónikus belgyógyászati osztályon. In.: Boldizsár I. Meseterápia a gyakorlatban. Magvető, Budapest.
 • Mohl. H. (2014) „Én ebbe az országba fényt viszek!” Alkoholfüggő férfi egyéni terápiája a krónikus belgyógyászati osztályon. In.: Boldizsár I. Meseterápia a gyakorlatban. Magvető, Budapest.
 • Minden egész eltörött, szakmai előadás, Fókuszban a stroke szakmai továbbképző, 2022.09.10.
 • Bánat oda öröm ide. Útikalauz a szomatikus orvoslás világán belül a mesék és a mondókák erőterébe, in: A rehabilitációs pszichológia szakterületei (szerk. Mészáros Gabriella, Dr. Kovács Péter), Rehabilitációs Füzetek 4. sorozata

Osztályunk orvosai részt vettek a szakvizsgákhoz kötődő kötelező, kötelezően választható és egyéb továbbképzéseken és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház tudományos rendezvényein. A kötelező pontszerző továbbképzéseken dolgozóink folyamatosan részt vesznek. Osztályunk dolgozói az oktatás alternatív módján is részt vesznek az egészségügyi és szociális tevékenység fejlesztésében, különösen a holisztikus szemlélet terjesztésében. Ezelőtt 10 évvel, 2013-ban sorozatot indítottunk „Szociális munka Magyarországon” címmel. Ennek első kötete a szociális munka alapkérdéseit boncolgatta. Aktuálisan, 2024 januárjában jelen meg második, a hajléktalansággal foglalkozó kötetünk, melynek szerzői: Szeszenka Teréz, Mohl Hajnal, Bagdi Tímea, Petróné Péntek Ilona és Orbánné Solti Vivien. Hangsúlyozzuk, hogy osztályunk az egy életen át tartó tanulás híve. Németh Tibor szakápolónk nyugdíjba vonulása előtt végezte el a Baptista Teológiai Akadémia mentál-higiénés szakát, Olexa Márta volt segédápoló már a szakápolói főiskola végzése előtt tart, Kalauz Lászlóné Elvira epidemiológiai és geriátriai tanfolyamot végzett, több nővérünk szakápolónak tanul.   

A hajdani egészségügyi reform nyomán a Csepeli Kórház  a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részévé vált, és azóta a  Csepeli Telephelyen csak három, krónikus illetve rehabilitációs jellegű osztály működik. Ezek egyike a II. Krónikus Belgyógyászati Osztály, melynek vezetője 2009 óta Dr. Kiss Erika. ( Ezt megelőzően az osztálynak csak megbízott vezetője volt Dr. Ujhelyi Piroska személyében). Dr. Bartal Eleonóra sajnálatos halála után és Dr. Karátson Dezső főorvos nyugdíjba vonulását követően, 2019 -től Dr. Tudor Anna Mária került a II. Krónikus Belgyógyászati Osztályra, és aktuálisan osztályos orvosként és ov. helyettesként működik Dr. Kiss Erika mellett. „Saját” gyógytornászunk – a Covid járványra visszavezethető hatásként – jelenleg nincs, de ha tevékenység nem szűnt meg, sőt fejlődött, társosztályunk, a Központi Rehabilitációs Osztály gyógytornászainak „ staféta” – rendszerben történő „beforgatása” által. A Dr. Kiss Erika által vezetett II. Krónikus Belgyógyászati Osztályról riportfilm is készült Volt egyszer egy kórház címmel (ifj. Kollányi Ágoston – Kollányi Judit – Kollányi Irén), hangsúlyozva az osztály működését jellemző holisztikus szemléletet és team – munkát.