Betegjogok

A törvényben meghatározott betegjogok a következők:

 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog
 2. Az emberi méltósághoz való jog
 3. A kapcsolattartás joga
  – betegtársai jogainak tiszteletbetartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.
 4. Az intézmény elhagyásának joga
 5. A tájékoztatáshoz való jog
  – Ön jogosult egyéniesített formában magadott teljes körű tájékoztatásra, illetve annak visszautasítására.
 6. Az önrendelkezéshez való jog
  – a törvényben foglaltak kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz Ön tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Előírás szerint beleegyezését szóban, írásban vagy ráutaló magatartással adhatja meg.
 7. Az ellátás visszautasításának joga
  – ez a jog cselekvőképes beteget illeti meg, kivéve, ha az ellátás elmaradása életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha Ön olyan súlyos betegségben szenved, mely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz vezet és gyógyíthatatlan.
 8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 9. Az orvosi titoktartáshoz való jog
 10. Értékek intézeti letétbe helyezéséhez való jog

A betegek kötelezettségei

 1. A kórházi rend és az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogszabályok tiszteletbetartása.
 2. Köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.
 3. A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek és az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

A betegjogok gyakorlásának módját a kórházi HÁZIREND szabályozza:

ébresztő, tisztálkodás, betegek fürdetése 06.00-08.00 óráig
reggeli 08.00-08.30 óráig
vizitek, vizsgálatok, kezelések, stb. 08.30-12.00 óráig
ebéd 12.00-13.30 óráig
csendes pihenő 14.00-16.00 óráig