Dokumentáció kikérés

Tájékoztató egészségügyi dokumentáció másolatának kikéséről

Egészségügyi dokumentáció kikérésével kapcsolatos igényét az orvos@delpestikorhaz.hu e-mail címre nyújthatja be elektronikusan, postai úton (1204 Budapest Köves u. 1. Orvosigazgatóság) vagy személyesen a kórház Orvosigazgatóságán.

Kérjük, megkeresése a következőket feltétlenül tartalmazza:

1.) Saját kezeléséről szóló egészségügyi dokumentáció kikérése esetén:

 • Neve
 • Születési dátuma
 • TAJ-száma
 • Ambuláns vagy osztályos ellátás pontos dátuma
 • Milyen dokumentációt kér ki? pl.: ambuláns lap másolata, zárójelentés másolat, műtéti leírás, szövettani lelet, teljes kórlap másolat
 • Az Ön elérhetősége: telefonszám, e-mail cím/ postacím

 

2.) Hozzátartozó kezeléséről szóló egészségügyi dokumentációjának kikérése esetén:

 • Hozzátartozó neve, születési dátuma, TAJ-száma
 • Egészségügyi dokumentáció kérésének oka
 • Milyen dokumentációt kér ki? pl.: ambuláns lap másolata, zárójelentés másolat, műtéti leírás, halotti epikrízis, boncolási jegyzőkönyv, halottvizsgálati bizonyítvány, teljes kórlap másolat
 • ambuláns vagy osztályos ellátás pontos dátuma
 • Ön és a hozzátartozója közötti rokonsági fok és ennek igazolásához szükséges okirat másolata
 • A kikérő (Ön) elérhetősége: név, telefonszám, e-mail cím/ postacím

 

3.) Percre pontos születési dátum megkérése esetén:

 • Édesanyja neve a szülés időpontjában
 • Édesanyja születési ideje
 • A gyermek neve
 • Gyermek születési ideje
 • A kikérő (Ön) elérhetősége: név, telefonszám, e-mail cím/ postacím.

Ügyintézési idő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 munkanap.

Járványügyi helyzetre való tekintettel a kért dokumentumokat postázzuk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a második és minden további egészségügyi dokumentáció másolására a Kórház térítési díjat állapít meg, amelyet a Kórház mindenkori Térítési Díj Szabályzata tartalmaz.