Robotsebészet bevezetése Magyarországon

Az EFOP-5.2.6-20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében 1 299 432 057 Ft uniós támogatási forrást nyert el az Országos Onkológiai Intézet és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet konzorciuma.

A megítélt támogatás 100%-os finanszírozást biztosít ahhoz, hogy a két intézet együttműködésében, a szükséges eszközök beszerzése révén a robotsebészet Magyarországon bevezetésre kerülhessen. A projekt kezdő dátuma 2021.02.20., tervezett záró dátuma: 2023.02.20.

 

Az Országos Onkológiai Intézet és konzorciumi partnere a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel által közösen megvalósított projekt célja a robot asszisztált laparoszkópos sebészet (robotsebészet) magyarországi bevezetésén keresztül a sebészeti ellátás szakmai színvonalának emelése, a betegek gyógyulási esélyeinek és életminőség kilátásainak javítása.

A sebészeti robotokat több, mint 20 éve alkalmazzák különböző európai országokban és az Egyesült Államokban egyaránt, precíziós sebészeti technikaként. A robotsebészet számos előnye közül kiemelendő, hogy egy sebész négy robotkarral dolgozik, és a karok olyan eszközöket mozgatnak, melyek csuklószerű végződései az emberi csukló mozgásterjedelmét messze meghaladják, így sokkal precízebb beavatkozásokra képesek. A folyamatot a sebész 3 dimenzióban látja. Ezek eredményeként javul a minimál invazív beavatkozások minősége, kitolható a szervmegtartó daganat sebészet határa, nagyobb esélyt kap a műtendő szerv eredeti funkciójának megőrzése, gyorsabb lehet a sebgyógyulás, amely végső soron a kórházi ápolási idő lerövidülését eredményezi.

A projekt keretében, nemzetközi kollaborációban, németországi tanulmányutak és szakértők segítségével kerül sor a robotsebészet magyarországi bevezetéséhez szükséges tudás és készségek elsajátítására, melyet a német partnerek magyarországi tanácsadása is kiegészít.

A projekt vállalt műszaki-szakmai eredménye: 100 darab robotasszisztált műtét elvégzése évente.

„Robotsebészet bevezetése Magyarországon” című projekt megvalósulása számos területen növeli a betegellátás minőségét. A robotsebészet bevezetésével a minimál invazív sebészeti beavatkozások új, legkorszerűbb alkalmazására nyílik lehetőség hazánkban. Ezen sebészeti módszer a betegek gyógyulási és kórházi ápolási idejének rövidülését eredményezi, így növekedhet az ágykihasználás mértéke, ugyanakkor csökkenhet a betegek műtéti várakozási ideje is. A projekt a sebészeti ellátás minőségi mutatóinak javulására is hatással van, ami a betegek gyógyulási esélyének növekedésében így az egészségben eltöltött évek számának emelkedésében mutatkozik meg.